Kastia BV & TOTAMIN
TOTALE administratie - MINIMALE kosten
Kastia BV in het kort

Kastia BV is een ICT advies en projectmanagement bureau gespecialiseerd in het stroomlijnen van administratieve processen, het optimaliseren van de toegepaste ICT systemen en het maximaal benutten van de mogelijkheden van opensource software. Kastia  beschikt over een netwerk van collega experts waarmee samen grote projecten worden uitgevoerd. Uitgangspunt hierbij is altijd om samen met de klant tegen minimale kosten een optimale oplossing te realiseren.

Hoewel er vele goede opensource software oplossingen zonder licentiekosten beschikbaar zijn, kiezen organisaties vaak voor dure en complexe commerciële systemen. Mogelijk vanuit de veronderstelling dat het met zo'n duur systeem vanzelf wel goed zal komen met de bedrijfsvoering. De teleurstelling kan dan ook groot zijn wanneer de opbrengsten en de kosten tegenvallen. De organisatie heeft na zo'n project een "mooi en duur" systeem. In de praktijk wordt vaak maar een fractie van de mogelijkheden van de software daadwerkelijk gebruikt.

Kastia BV ondersteunt organisaties bij het verbeteren van de bedrijfsvoering  met gebruikmaking van opensource software. In meer dan 20 jaar Business Development en ICT project management heeft de oprichter van Kastia ervaren dat het bij een succesvol automatiserings en veranderingstraject primair gaat om het realiseren van eenvoudige, heldere en begrijpelijke processen met een goede onderlinge samenhang. Daarbij is het van cruciaal belang dat de mensen in de oganisatie de processen en systemen kennen en accepteren. Daarnaast is het van groot belang dat de gegevens in het systeem met zorg worden opgebouwd en onderhouden.