Kastia BV & TOTAMIN
TOTALE administratie - MINIMALE kosten
Totamin

totale administratie
minimale kosten

Kastia staat voor een geintegreerde administratieve aanpak. Hierbij gaat het niet alleen om de traditionele boekhouding en de inkoop en verkoop administratie. Ook het managen van de website, de webwinkel, de produktdocumentatie, de klantinformatie,  de interne en externe logistieke processen, de projecten, etcetera maken hier onderdeel van uit.  

Kastia noemt dit Totamistreren. Gegevens en transacties worden slechts één maal ingevoerd. De informatie is toegankelijk voor de diverse belanghebbenden. Diverse administratieve handelingen kunnen worden geautomatiseerd. Hierdoor is uw organisatie maar bijvoorbeeld ook uw accountant minder tijd kwijt aan eenvoudige administratieve handelingen. 

Totamin  is het geïntegreerde administratieve systeem dat past bij de wensen van uw organisatie dat online voor uw beschikbaar is. Totamin is opgebouwd uit verschillende (opensource) oplossingen die voor de organisatie als één systeem functioneert. Door het gebruik van opensource kunt u substantieel besparen op uw automatiseringskosen. Bovendien blijft u met opensource baas over uw eigen systemen en bent u niet afhankeljk van softwareleveranciers. 

Een Totamistratie wordt vanuit een helder en overkoepelend informatieplan opgebouwd. De realisatie gebeurt stap voor stap zodat het gewenste eindresultaat via diverse, relatief kleine, automatiseringsstappen wordt bereikt.