Kastia BV & TOTAMIN
TOTALE administratie - MINIMALE kosten
Totamin in het kort

Kastia  heeft  een aantal goede opensource software pakketen geevalueerd. Organisaties kunnen deze software pakketten natuurlijk zelf (laten) installeren op hun eigen infrastructuur of bij hun eigen hosting provider. Kastia biedt Totamin echter ook aan als een online oplossing. Een dergelijke SaaS oplossing (Software as a Service) heeft voor een organisatie het grote voordeel dat niet zelf geïnvesteerd hoeft te worden in het opzetten en beheren van de software en de benodigde hardware.

Totamin©  is de verzamelnaam die Kastia gebruikt voor de diverse softwarepakketten die worden ondersteund. Totamin staat voor totale administratie tegen minimale kosten en is gebaseerd op opensource toepassingen zonder licentiekosten. De toepassingen zijn geselecteerd op kwaliteit: goed gestructureerde opbouw, uitgebreide documentatie en zijn gebaseerd op moderne internet technologie. Daarnaast kennen deze toepassingen actieve gebruikers en ontwikkelgroepen.

Indien een klant kiest voor een Saas oplossing dan is
alleen een PC met browser en een internetverbinding nodig om aan de slag te kunnen. De toepassing zelf draait dan in een professioneel rekencentrum waar veiligheid en back-up routines goed zijn geregeld.

Totamin maakt met name gebruikt van ODOO, een modulair opgebouwd pakket met uitgebreide  functionalitiet die  al  veel van de gebruikelijke  bedrijfsprocessenondersteunt zoals: inkoop, verkoop, productie, voorraadbeheer, boekhouding, prokectmanagement, e-commerce, realtie beheer, etc.