Kastia BV & TOTAMIN
TOTALE administratie - MINIMALE kosten
Kastia - quickscans

Webshop Kastia RSS
QuickScan - small
In een quickscan wordt de administratieve organisatie van een kleine organisatie doorgelicht en de wensen besproken. Op basis hiervan wordt een informatieplan  een een blueprint voor de mogelijke toekomstige structuur organisatie opgesteld.
Prijs  € 950.00 €
QuickScan - extended
Als eerste stap naar een totamistratie zullen de diverse (administratieve) processen van uw organisatie worden vastgelegd die door uw totamistratie moeten worden ondersteund. Bij een extended quick scan wordt in 3 afzonderlijk sessies (bijvoorbeeld met de manager,  de productieplanner en de boekhouder) de huidige situatie en de wensen voor de toekomst besproken. Een quickscan kan binnen  5 – 8  dagen worden afgerond.  Er zal een quickscan rapport worden opgesteld met een blueprint / informatieplan voor de organisatie. De uitkomsten zullen bij u op bedrijf in een sessie van maximaal 1/2 dag  worden teruggekoppeld. 
Prijs  € 2750.00 €
2 Totaal items


<< Terug naar catalogus