Kastia BV & TOTAMIN
TOTALE administratie - MINIMALE kosten
Open Source software

De online Totamin producten zijn gebaseerd op opensource software. Opensource software wordt meer en meer toegepast en ontwikkelt zich op steeds meer terreinen tot een meer dan volwaardig alternatief voor commerciële software.  Ook de overheid erkent het belang van opensource software en voert actief beleid om het gebruik  te stimuleren. Voor de geïnteresseerde volgt hieronder een korte toelichting van het begrip opensource software. 

Meest kenmerkende van opensource software is natuurlijk dat het programma (de source of de broncode) open is. Hierdoor kan iedereen met de benodigde programmeerkennis het programma  lezen en desgewenst aan passen.  Als u dan ook kiest voor een  opensource oplossing dan kunt u die altijd in eigen beheer (laten) aanpassen aan uw specifieke wensen.

Opensource software is in de meeste gevallen het resultaat van de samenwerking van vele ontwikkelaars en gebruikers die verder geen formele zakelijke relatie met elkaar hebben.  Verbeteringen in de software worden met elkaar gedeeld zodat iedereen ervan kan profiteren. Zo ontstaan bij opensource software, net zo als bij commerciële software, steeds nieuwe verbeterde versies.  Deze versies worden op het internet gepubliceerd en kunnen door een ieder zonder licentiekosten gebruikt en  aangepast worden. Het voor opensource software gehanteerde licentiemodel waarborgt dat de broncode open blijft en dat verbeteringen ter beschikking worden gesteld aan de gebruikers en ontwikkelgemeenschap.

Kiezen voor opensource betekent dan ook kiezen voor vrijheid!! 
U bent niet afhankelijk van één specifieke leveranciers en ook voor het beheer van de software kunt u een beroep doen op vele onafhankelijke deskundigen.