(new) Business development

U zit vast boordevol goede ideeën voor nieuwe produkten, activiteiten en markten voor uw organisatie. Omdat u uw handen vol heeft aan lopende zaken komt u er niet aan toe om die nieuwe mogelijkheden voldoende te verkennen en tot onwikkeling te brengen. 

Dan kunt u vetrouwen op Kastia. We bespreken graag de ideeën, de  mogelijkheden de kansen die u ziet. We verkennen de interne en externe haalbaarheid om tot een selectie te komen van wat het meest kansrijk is.

Voor deze kansen stelt Kastia een integraal business / haalbaarheids plan op. Kastia werkt ook graag mee met de realisatie van het business development project wannneer u (tijdelijk) over te weinig mensen beschikt.

Odoo tekst en afbeelding blok

Interne sterkten & visie

Bijna niets is zo bevredigend als een nieuw  business idee succesvol tot wasdom brengen. Een reis die inspiratie maar vooral ook transpiratie vraagt.

Een belangrijke basis voor succesvolle (new) buisness devopment is dat alle noodzakelijke kwaliteiten intern (of extern) kunnen worden ingevuld.

Voor succes  zijn goede kennis van de eigen mogelijkheden, focus op kansen die daarbij aansluiten en voldoende tijd en middelen, onontbeerlijk.

Kastia analyseert met u of uw idee aan de voorwaarden voor een succesvolle tocht voldoet  en vertaalt dat naar een praktisch Business (development) plan

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

(new) Business development

 

sterkten --------> succes  <-------- kansen

Marktmogelijkheden & externe kansen 

Het idee zal in de markt moeten landen. Hoe beter het idee aansluit bij een (latente) behoefte in de markt hoe groter de  kans dat het idee warm wordt onthaald.

Verkenning van de markt en het optimaal afstemmen van product en dienst op de marktvraag is een boeiend onderdeel van (new) business development. Om tot deze afstemming te komen is een actieve marktverkenning nodig.

Kastia voert deze marktverkenning graag voor u uit en vertaalt dit naar handzame adviezen hoe u de kans op een succesvolle implementatie kunt vergroten.

Goede bedrijfsvoering als basis voor succesvolle business development

Succsvolle business development heeft veel te maken met bedrijfsvoering.  Een goede bedrijfsvoering  is vaak onontbeerlijk om een idee op een efficiente wijze te ontwikkelen tot een verkoopbaar product of dienst dat naar de markt kan worden gebracht. Op basis van een  goed idee zijn makkelijk mooie beloftes te doen. Maar het ook daadwerkelijke waarmaken van deze beloften is een grote uitdaging die hoge eisen stelt aan de uitvoering. 

Kastia realiseert (new) business development projecten en vergeet daarbij de noodzakelijke aanpassingen in de bedrijfsvoering niet.