Kastia BV & TOTAMIN
TOTALE administratie - MINIMALE kosten
Quickscan en informatieplan

Bij een quickscan licht Kastia uw bedrijfsproccesen en ICT situatie door en bespreekt met u uw wensen besproken.  Kastia vartaalt dit naar een informatieplan en blueprint op hoofdlijnen. De resultaten worden met u besproken. Op basis van uw huidige situatie wordt er een inschatting gemaakt wat u zou kunnen bereiken in termen van;  efficiëntere bedrijfsvoering, verbeterde  management informatie en lagere licentie en ICT kosten. Kastia zal u alleen adviseren over te stappen indien er substantiële voordelen zijn te behalen. Ervaring leert dat het zich niet loont om voor een kleine verbetering of besparing de complete administratieve organisatie op de schop te nemen. Opzetten van nieuwe systemen maar  met name ook het er mee leren werken vraagt immers altijd een behoorlijke investering in tijd en geld.
 
Voor een klein bedrijf (tot 10 fte) kost een een dergelijke quickscan 950 euro. Hiervoor zijn wij circa een ½ dag bij u op het bedrijf om de administratieve processen en wensen door te spreken. Nadat dit is uitgewerkt in het quickscan rapport worden de uitkomsten bij u op bedrijf in een sessie van maximaal 2 uur teruggekoppeld.
   
Voor een grotere organisatie (tot 50 fte), waarbij in afzonderlijk sessies met maximaal 3 personen/afdelingen  (bijvoorbeeld de manager,  de productieplanner en de boekhouder) wordt gesproken  kost een quickscan 2750 euro. Doorlooptijd van een quickscan is meestal zo'n 10 dagen.

Voor nog grotere organisaties of organisaties met specifieke wensen worden quickscan trajecten op maat uitgevoerd. Eventueel kan er gestart worden met bovenstaande aanpak. Hierbij wordt met een beperkt aantal sleutel personen gesproken die het beeld van de administratieve organisatie op hoofdlijnen kunnen schetsen.  Dit zal resulteren in een voorlopig quickscan rapport dat duidelijk maakt of het interessant is om met het traject door te gaan. Indien dit het geval is dan zal tevens een op maat gemaakte offerte worden opgesteld die inzicht geeft in de tijd en de kosten om informatieplan en blueprint in detail uit te werken.