Kastia BV & TOTAMIN
TOTALE administratie - MINIMALE kosten
Partners

Kastia richt zich met Totamin op een totaal concept dat er op gericht is om met optimaal gebruik van opensource oplossingen en tegen minimale kosten een "Totamistratie" op te zetten. Dit zonder dat u als klant afhankelijk wordt van één leverancier. Indien u niet tevreden  bent moet u tenslotte een alternatief hebben. Dit houdt uw leveranciers scherp en zal de prijs / kwaliteit van de dienstverlening ten goede komen.

Een 
Totamistratie bestaat uit diverse componenten die in goede samenhang met elkaar moeten worden opgezet. Om dit te realiseren werkt Kastia nauw samen met partners. Partijen die onder uw of onze regie bij de opbouw een rol spelen zijn:

Internet provider
In het geval  dat u kiest voor een online oplossing dient u natuurlijk over een stabiele, snelle en veilige internetverbinding te beschikken.  

Hosting provider
Daarnaast moet de benodigde hardware bedrijfszeker en goed beveilgd zijn. Bij een online oplossing is dit een goed beveiligd rekencentrum waar beheer, beveiliging en back-up professioneel geregeld zijn. Een goede en betrouwbare hostingpartij is dan ook van groot belang voor een betrouwbare online oplossing.

Software “leverancier”.
Hoewel bij opensource in strikte zin niet over een software leverancier kan worden gesproken, u koopt tenslotte geen software, is het van belang dat er een actieve gebruikers en ontwikkelingsgemeenschap bestaat. Daarnaast is er bij voorkeur een marktpartij is die zich richt op het beheer van de software en de kwaliteit van de nieuwe ontwikkelingen bewaakt. Kastia gebruikt software die aan deze eisen voldoen.  

Software installateur en beheerder.
Software die u gebruikt moet op de beschikbare hardware (bij de hosting partij) worden geïnstalleerd en regelmatig technisch worden gecontroleerd of alles nog goed functioneert. Daarnaast moet deze beheerder zorgen dat  technische issues worden opgepakt en opgelost.

Software ontwikkelaar.
Om de software geschikt te maken voor uw specifieke situatie zal er soms wat maatwerk nodig zijn. Ook het opzetten van een koppeling (interface) van verschillende systemen vereist wat technische aanpassingen. Bij een Totamistratie traject is dan ook meestal een software ontwikkelaar betrokken die software en database structuur goed kent en die bedreven is in het maken van de gewenste aanpassingen.

Functionele & organisatorische implementatie begeleider
De basis van uw Totamistratie zijn natuurlijk uw administratieve “wensen” en uw bedrijfsprocessen.  Op basis hiervan is het informatieplan en de zogenaamde "blueprint" gemaakt. Aan de hand hiervan worden de benodigde systemen opgezet. Deze zullen met uw bedrijfsinformatie worden gevuld en op de beoogde wijze door de organisatie  moeten worden gaan gebruikt. De implementatiebegeleider / projectleider betrekt gebruikers bij het project en zorgt dat iedereen een goed beeld heeft wat er gaat komen en goed getraind is als het systeem in gebruik wordt genomen.