Kastia BV & TOTAMIN
TOTALE administratie - MINIMALE kosten
Project management

Bij het gerbuik van opensource oplossingen hoeft u geen licenties te kopen. Bovendien is alle noodzakelijke kennis voor een succesvolle implementatie vrij voor handen. Hiermee zou u natuurlijk zelf zonder ondersteuning aan de slag kunnen. Als u hiervoor kiest zijn de kosten aan externe ondersteuning nihiel. Maar uw eigen tijdsbesteding zal natuurlijk navenant hoog zijn omdat u veel specifieke kennis moet opbouwen. 

Veel bedrijven maken dan ook bij de invoer van een Totamistatie liever gebruik van externe specialisten. Kastia zal bij het opstellen van het projectplan rekening houden met uw wensen in deze. In goed onderling overleg zal hierbij worden vastgesteld wat uw organisatioe zelf doet en wat door exteren specialisten zal worden verzorgd. Kastia beschikt over een netwerk van specialisten die u bij (delen van) de project uitvoer kunt inschakelen.

U kunt er voor kiezen om projectmanagement en delen van de projectuitvoer uit te besteden aan Kastia of andere partijen. Wel zal uw organisatie altijd actief betrokken moeten zijn bij het project. Uw organisatie zal de verschillende oplossingen moeten testen, zal de benodigde informatie moeten aanleveren en u zal tijd beschikaar moeten maken voor de noodzakelijke trainingen.