Kastia BV & TOTAMIN
TOTALE administratie - MINIMALE kosten
Aanpak

Kastia brengt in een eerste verkennende fase de diverse (administratieve) processen en systemen  in uw organisatie in kaart en bespreekt met u de wensen voor de toekomst.  Op basis van deze scan wordt een "informatieplan" opgesteld voor de  gewenste totamistratie . Hierbij wordt tevens bekeken welke systemen u daarvoor het beste zou kunnen (blijven) gebruiken. Dit vanuit de optiek dat verandering van een systeem alleen zinvol is als het daadwerkeijk een substantieel voordeel oplevert.

Het informatieplan dient als basis voor een projectplan waarin stap voor stap wordt beschreven hoe de Totamistratie gaat worden gerealiseerd. Het inrichten en invoeren van een ERP systeem is hierbij vaak de eerste stap. Klantenbeheer, productenbeheer, verkoop, inkoop, voorraadbeheer en boekhouding zijn processen die eerst goed op orde moeten zijn omdat deze processen aan de basis staan van de andere bedrijfsprocessen.