Kastia BV & TOTAMIN
TOTALE administratie - MINIMALE kosten
Totamistratie

Totamin en Kastia BV staan voor een aanpak waarbij op basis van een overkoepelend informatieplan stap voor stap een geïntegreerd administratief systeem  wordt opgebouwd, de zogenaamde Totamistratie.  Hierin worden gegevens en transacties slechts één keer ingevoerd waarna de diverse belanghebbenden direct toegang hebben tot de voor hun relevante delen van deze informatie. Dit verkleint de kans op fouten kleiner, vergroot de snelheid van de informatiestroom en biedt de mogelijkheid om gestandaardiseerde administratieve handelingen te automatiseren. Hierdoor is uw organisatie, maar ook uw klant en uw accountant minder tijd kwijt aan "de administratie" en "de boekhouding".

Voor de reguliere bedrijfsvoering is het van groot belang  dat de Totamistratie  goed functioneert. Omdat een keten net zo sterk is als de zwakste schakel zullen alle gebruikte componenten bedrijfszeker moeten zijn. De "veiligheid" van de systemen moet  gewaarborgd zijn.  Onbevoegden mogen geen toegang krijgen tot uw gegevens. Vandaar dat er hoge eisen worden gesteld aan de hostingpartij  en/of het rekencentrum waar uw totamistratie wordt ondergebracht. BIj Totamin bent u er van verzekerd dat uw Totamistratie in goede handen is.