Kastia BV & TOTAMIN
TOTALE administratie - MINIMALE kosten
Training en workshops

Belangrijk onderdeel van een Totamistratie traject is de training. U en uw mensen krijgen te maken met nieuwe, geïntegreerde systemen. Voor de mensen die daarmee moeten gaan werken is het uitermate belangrijk dat ze goed getraind worden. Niet alleen in de specifieke transacties waarmee ze moeten werken. Ook het belang van deze transacties in het totale bedrijfsproces moeten duidelijk  zijn. 

Als onderdeel van een project verzorgt Kastia graag samen met uw eigen mensen deze training. Uw mensen die actief in het project zijn betrokken zullen voor een belangrijk deel "on-the-job" getraind worden en zullen zelf een belangrijke rol spelen bij het trainen van hun collegae.

Ter voorbereiding van een OpenERP of webERP implementatie verzorgt Kastia introductie trainingen. Deze trainingen hebben een deels een workshop karakter. Ze omvatten een algemene introductie over opensource en ERP en een gerichte kennismaking met OpenERP of WebERP.

  • Voor kleine organisaties die met webERP aan de slag gaan zal een één daagse training vaak al voldoende zijn om webERP in de praktijk te gaan gebruiken. Vandaar dat bij de webERP training een Totamin WebERP omgeving wordt meegeleverd. Na de training kan de organisatie dan gelijk met webERP aan de slag
  • Voor grotere organisaties, die het gebruik van OpenERP overwegen, zal in de tweedaagse OpenERP training  / workshop een totaalbeeld worden gegeven van de uitgebreide mogelijkheden van OpenERP. 
Naast deze trainingen verzorgt Kastia periodiek webERP en OpenERP workshops. Hierbij bespreken mensen die al met webERP of OpenERP werken hun problemen en onder deskundige begeleiding wordt gezocht naar mogelijke oplossingen.